Publikationer och broschyrer

Dokument som gjorts om 50/50 projektets metod med exempel från originalprojektet Euronet 50/50
50/50 Metoden (SV)
Dataresultat från projektet Euronet 50/50
Slutpubblikation Euronet 50/50
Praktiska exempel på aktiviteter i skolan

Presentationer

Andra transnationella seminariet, 20 maj 2016 – Trollhättan
Program
Föreskolor Äppelgården and Nordgärdet– Ales Kommun
Grundskolor Valli and Bersani och högsstadiekolan Fiorini – Forlìs Kommun
Tärnanskolan – Vänersborgs Kommun
Högstadieskolan school Galilei – Cavriagos Kommun
Malmslättsskolan – Linköpings Kommun
Högstadieskolan Guatelli – Collecchios Kommun

Första nationella seminariet, 2 oktober 2015 – Linköping
Presentation av dagen
Program
Introduktion till projektet
Högstadieskolan Borgsmoskolan (Norrköping)
Tärnan (Vänersborg)
Nordgärdets förskola (Ale)
Malmslättskolan – Tokarp (Linköping)
Äppelgårdens förskola (Ale)

Första transnationella seminariet, 22 maj 2015 – Salsomaggiore
Högstadieskoaln G. Galilei (Cavriago)
Högstadieskolan Borgsmoskolan (Norrköpings kommun)
Högstadieskolan E. Guatelli (Collecchio kommun)
Förskolan Äpplegården (Ale kommun)
Förskolan Campanella (Imola kommun)
Lågstadieskolan Tärnan (Vänersborgs kommun)
Forlì Kommun
Programma primo seminario transnazionale (IT)
Program första transnationella seminariet (SV)

Avtal

Nedan hittar du två avtal som behövs för att delta i projektet. Det första reglerar förhållandet mellan SERN och kommunerna och det andra rör relationen mellan kommunen och skolorna.
Mall för avtal mellan Sern och kommunerna
Mall för avtal mellan kommun och skola