Metodologi

Steg 1

step-1

Skapa Energiteamet

Energiteamet kommer bli ansvarigt för aktiviteterna, resultatet av projektet beror på denna grupp. Teamet kommer bestå av elever, lärare, en representant från kommunen och en energiexpert. Det kommer planera och utveckla arbetsuppgifterna som beskrivs i följande steg. Energiteamet kommer koordinera projektet och fatta nödvändiga beslut för att försäkra att projektet fungerar ordentligt. Det kommer också kommunicera aktiviteterna och resultaten av dem inom skolan och utanför den.

Steg 2

step-2

Inspektion av skolans energianvändning

Syftet med detta steg är att förstå hur energi används på skolan (dvs. energikällor, belysning osv.) och sätta grunden för kommande energitur. Lärare tillsammans med underhållspersonal kommer förklara hur skolan fastighet fungerar ur energiperspektiv och eleverna kommer lära sig hur energi används och vart den kommer ifrån genom att inspektera områden och platser som i vanliga fall är okända för dem: varmvattenberedare, element, luftkonditionering och ventilation, kök, ljuskällor, fönster, hur vattenledningarna är dragna, tillgången eller avsaknaden av energireglerande verktyg (termostater) osv.

Steg 3

step-3

Kunskap, medvetenhet och planering

Detta är steget där energiexperten kommer hålla en föreläsning om hållbarhet och klimatriskerna för eleverna. För att projektet ska utvecklas på ett bra sätt måste barnen i energiteamet ha en teoretisk förståelse för en rad olika som hör samman med hållbarhet och energibesparing. Föreläsningen väntas ha flera effekter för om eleverna förstår anledningen till 50/50 projektet kommer sannolikheten vara större att de berättar om vad de lärt sig för andra elever och för sina familjer. Projektet är inte bara för att det är roligt eller för att få mer pengar. 50/50-projektet syftar till att skapa energimedvetenhet, sprida kunskap, lära barn att vi har möjlighet att göra något åt klimatförändringarna och att sprida budskap som: ”Allt är inte förlorat…om vi agerar nu” och ”Jag kan göra något som kommer göra skillnad!”

Steg 4

step-4

Energitur

Energiteamet kommer med hjälp en energiexperten kartlägga skolans konsumtion med utgångspunkt i inspektionen som genomförts i Steg 2 och observera inom vilka områden skolan behöver energiförbättringar. Genom att använda verktygen från 50/50-verktygslådan kommer energiteamet undersöka V/A systemet (genom att följa rören i skolan), värmesystemet, belysning och annan elektronisk utrustning och sopor. Informationen man samlat in under energituren kommer dokumenteras i formuläret för att beräkna besparingarna som finns i verktygslådan och de kommer senare användas som ett mått för energiteamets handlingsplan.

Steg 5

step-5

Datainsamling

Efter energituren i skolan är genomförs kommer energiteamet ha en mer detaljerad idé om den verkliga situationen. Genom den diagnos som hittills gjorts kommer det vara möjligt att ha en ritning över energiförbrukningen. Ritningen över skolan kommer peka ut alla delar av energisystemet och alla klassrum och andra utrymmen kommer färgkodas (rött för väldigt varmt, blått för väldigt kallt). Förutom informationen om fastigheten är det också intressant att känna till elevernas vanor. Energiteamet kommer därför skapa en enkätundersökning för att samla information om: klagomål på temperaturen, luftkvalitet osv. i klassrummen, åsikter om användning av elektronisk utrustning, åsikter om energifrågor som rör skolan.

Steg 6

step-6

Handlingsplan

Eleverna i energiteamet utvecklar och presenterar lösningar eller förbättringar inom alla de områden de tror att skolan kan göra något. Samtidigt bör det diskuteras hur resultaten av förändringarna ska följas upp. När det är möjligt sätts specifika mål upp i form av siffror (minskning av antalet timmar med lyset påslaget, temperatur i klassrummet inte högre än 25 grader under vintern osv.). Det är också viktigt att sätta upp deadlines för slutförande av de handlingar som föreslagits och ett schema för att nå de uppsatta målen.

Steg 7

step-7

Spridning av resultaten

Nu är det dags för energiteamet att visa för de andra eleverna på skolan vad de har lärt sig och vad man kan göra för att spara energi. Spridningen vill också vända sig mot föräldrarna och andra vuxna, några aktiviteter kan exempelvis arrangeras i samband med skolavslutningen eller andra firanden. Exempel på aktiviteter kan vara: affischer och informationsblad, evenemang på skolan, workshops, energibesparingsvecka, göra en uppvisning. Energiteamet kommer dessutom dela med sig av resultaten på projektets hemsida där det kommer vara möjligt att interagera med andra skolor som deltar.

Steg 8

step-8

Rapportering

När energiteamet genomför sin energiplan kan vissa av handlingarna kräva mindre investeringar. Dessa handlingar kommer skrivas ner som en lista och skickas tillsammans med ett informationsbrev eller en sammanfattning av projektet till: skolans ledning, administratörer, potentiella sponsorer osv. I vissa fall kan mindre summor hittas under arbetes gång. Kom ihåg att målet med detta projekt inte är att göra stora investeringar.

STEP 9

step-9

Beräkning av pengarna som sparats av skolan

Vid slutet av varje år som projektet pågår är det dags att bestämma hur pengarna som skolan sparat genom sina handlingar ska spenderas. Det är också nödvändigt att förklara fördelarna med att återinvestera pengarna i energibesparande åtgärder också ur ett ekonomiskt perspektiv för skolledningen.

Klicka på ett steg för att gå till dess beskrivning!