Privacy Policy

Villkor för tjänsten och dess innehåll

Webbplatsen och innehållet på adressen 50-50.sern.eu ägs av 50/50 Project | SERN – Viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna (BO) – Italien – Fiskal kod: 91251370374 nedan benämnt som 50/50 Project.

Användning av innehållet, navigering och registrering på webbplatsen är föremål för godkännande av dessa villkor, relevanta regelverk samt italiensk och europeisk lagstiftning.

På motsvarande sätt så har varje författare det fulla ansvaret för vad han/hon lägger upp, redigerar och skickar på sajten. Under inga omständigheter så kommer 50/50 Project hållas ansvariga för vad som skrivs eller skickas av användare, eftersom de när de accepterar de regler och villkor för tjänsten som angivits ovan, medgiver till civil- och straffrättsligt ansvar. Vid händelse av utredningar eller rättsliga förfaranden, så kommer 50/50 Project att registrera och leverera information som de förfogar över till de behöriga myndigheterna.

50/50 Project gör allt för att hålla sin hemsida fri från virus, men kan inte garantera att den är det. Av denna anledning rekommenderar vi största möjliga omsorg för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot virus, trojaner och annat relaterat till skadlig kod.

50/50 Project kan inte garantera frånvaron av fel, och inte heller om tillgång saknas till de tjänster som erbjuds på denna webbplats erbjuds några garantier. Genom att godkänna dessa villkor och registrering, så accepterar användaren dessutom uttryckligen hantering av personuppgifter som regleras av den italienska lagen 196/2000.

För att göra en korrekt hantering så sparar 50/50 Project, tillsammans med innehållet i kommentarerna, alla data i sin besittning, inklusive IP-adressen till författaren, på det sätt som beskrivs i integritetsavsnittet och för eventuella krav eller åtgärder som inkommer från offentliga myndigheter.

Integritet

För att registrera sig på webbplatsen så samtycker användaren till att använda hans / hennes namn, efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord.

I integritetssyfte, så informerar vi dig om att innehavaren av personuppgifter är Nicola Catellani, i egenskap av ansvarig för 50/50 Project med säte på adress Viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna (BO) – Italien.

Endast skriftligen genom att använda kontaktformuläret, så kan käranden ansöka om annullering av alla former av personligt och / eller känsligt material som skickats till och förekommer på någon del av webbplatsen. Specifika länkar skall anges för att det ska kunna identifieras. 50/50 Project kommer skyndsamt att radera personliga eller på annat sätt känsliga uppgifter som rapporterats av användaren.

Icke-känslig information som skickas på olika sätt till 50/50 Project-webbplatsen kommer att samlas in och skyddas så bra som möjligt, i enlighet med bestämmelserna i den italienska identitetslagstiftningen (lagdekret 196/2003), vilket även innebär att de är tillgängliga för myndigheterna.

Rättslig information

När det gäller lagstiftningen om personlig integritet och upphovsrätt, så förblir användaren upphovsrättsinnehavare av det arbete som laddats upp och han / hon kan när som helst begära annullering av dess uppladdning eller begära att det tas bort. När du skickar texter, bilder, grafik, ljud och video till 50/50 Project så samtycker du till att 50/50 Project har rätt att använda dem fullt ut. Varje överträdelse kommer att beivras i enlighet med italiensk och europeisk lagstiftning.

Som uttryckligen nämns ovan, så får inte innehållet på denna webbplats, helt eller delvis, kopieras, reproduceras, överföras, laddas upp, publiceras eller distribueras på något sätt utan tidigare medgivande från 50/50 Project, med undantag för lagring på användarens dator eller för att skriva ut kopior av sidor från sajten enbart för personligt bruk.

I händelse av att särskilda tjänster, produkter och varumärken återfinns på hemsidan, så kan deras ändring eller annullering begäras enligt lag när äganderätten har bevisats av dess författare, via e-post till:

SERN – Viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna (BO) – Italien – Fiskal kod: 91251370374

Copyright

Webbplatsen ägs av 50/50 Project och är skyddad enligt den italienska lagen 929/1942 inklusive tillägg, samt konkurrenslagstiftning.
Om brott begås mot bestämmelserna om upphovsrätt och skydd av varumärken, så kommer 50/50 Project att tvingas hävda sina rättigheter och skäl inför de ansvariga myndigheterna, givetvis med tillhörande fordringar för alla moraliska och materiella skador i fall det finns sådana.

Cookies

För information om cookies så gå in på följande sida.