Skolor

De skolor som har anslutit sig till 50/50 projektet

A. Rubri

Nordgärdets

Norgärdets förskola ligger i Surte i Ale kommun. Skolan har tre avdelningar med totalt 58 barn mellan åldrarna 1 och 5. Vi har ambitionen att tillbringa mer tid utomhus varje dag och göra små utflykter i den närliggande skogen varje vecka. Skolan är Grön flagg-certifierad, vilket innebär att barnen jobbar med olika teman kopplade till hållbar utveckling varje år.

Fiorini

Buonarroti

Campanella

Den kommunala förskolan Campanella är en av åtta förskolor som drivs av Imola kommun som totalt tar emot 605 barn. Denna skola har tre åldersseparerade avdelningar med barn mellan 3 och 5 år och totalt 78 barn. Vi har 6 lärare, 2 extra personal för de barn som har särskilda behov och 4 barnskötare. En av förskolans avdelningar, den 4:e, har sina lokaler i en byggnad i närheten och energiräkningen för den är tillsammans med byggnaden de ligger i (en förskola för små barn) och därför kan den inte vara del av 50/50 projektet.

Vår skola är omgiven av en stor park och därför är uteliv tradition på vår skola och en del av den pedagogiska planeringen och vårt utbildningsutbud. På denna punkt är vi väldigt lika förskolan i Ale i Sverige tillsammans med vilken vi har startat utbyte av erfarenheter i projektet 50/50 som på båda skolorna startade i januari 2015.

Under nuvarande skolår är lärarna involverade i fortbildning inom utomhuspedagogik i ett samarbete med den pedagogiska institutionen vid Bologna Universitet.

I.C. E. Guatelli

L. Valli

G. Bersani

G. Galilei

Vi är eleverna från klass 2A och 2B på skolan Don Dossetti. Den ligger i Cavriago i provinsen Reggio Emilia. Vår skola har 12 klasser och totalt 300 elever. Cavriago är en liten stad i Emilien. Innan vi började delta i 50/50 hade vi projektet ”Energi hemma hos mig” som innebar att spara energi i hushållen. 1/3 av energiförbrukningen sker i civilsamhället varje år.

Strömslundsskolan

Trollhättan, med nära 57 000 invånare, ligger vid den svenska västkusten, 60 kilometer norr om Göteborg.

Trollhättan har en lång tradition av att arbeta med energifrågor och har väldigt ambitiösa målsättningar.

Under den nuvarande energiplanen så jobbar Trollhättans stad tillsammans med våra företag mot målet att minska användandet av fossila bränslen till noll år 2020, samtidigt som vi jobbar på att minska vår energianvändning överlag och öka andelen av förnyelsebar energi.

Strömslundsskolan har elever från förskolan till grundskolan och ligger i västra delarna av Trollhättan.

Skolan har för närvarande 590 elever i tre årskurser i förskolan och nio i grundskolan. Fritidsverksamheten är indelad i fyra avdelningar.

Tärnanskolan

Tärnanskolan är en mångkulturell skola med cirka 300 elever. Vår skola har under det senaste året utökat i elevantalet vilket har resulterat i att vår skola har blivit treparallellig i några årskurser.

Vi har ett energiteam som består av elever från förskoleklassen upp till årskurs sex. Vårat team omfattar 17 elever, två pedagoger en från F-3 samt en från 4-6, även vår vaktmästare är med i teamet.

 

Vänersborg kommun

Vänersborg som är regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.
Med tio mil kust vid innanhavet Vänern är vänersborgarna bortskämda med närhet till bad, fiske och båtsport. Vi siktar på att bli Sveriges bästa musikkommun och det märks – och hörs.
I Vänersborg bor det 37 000 invånare. Vårt mål är att växa lite lagom varje år så att vi inte tappar känslan av mysig småstad.

 

Tillsammans gör vi bra bättre!

Malmslättsskolan

Borgsmoskolan

Borgsmoskolan ligger mellan Klockartorpet och Skarphagen vid Norrköpings västra infart och i nära anslutning till skogen och Borgsmo idrottsplats. De flesta eleverna kommer från Klockartorpsområdet och skolorna Tamburinen och Klockartorpsskolan. Eleverna väljer en fördjupningsprofil inför varje år. Borgsmoskolan har cirka 220 elever i årskurserna sju till nio. Borgsmoskolan erbjuder dig att läsa följande profiler: Robotteknik, Mat och hälsa, Kärnämne, Bild, Idrott, Läs- och mattestuga, Entreprenörskap.

Det finns två internationella klasser för nyanlända elever och en klass för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat. En klass arbetar med Montessori pedagogik. Alla elever arbetar med en egen Macdator enligt ”en till en”.

Äppelgårdens förskola

Äppelgårdens förskola är en Reggio Emilia inspirerad skola med sex avdelninar. Skolan är certifierad med Grön flagg vilket innebär att barnen varje år arbetar med olika teman som rör hållbar utveckling. Skolans fastighet är ett passivt hus med väldigt låg energiförbrukning och den har också solpaneler på taket med en skärm som visar barnen hur mycket energi solpanelerna producerar.

 

I.C. Bertinoro

Sesterviksvägens

Ängås Förskola