Borgsmoskolan - Projekt 50/50

Låg/mellanstadieskola

Borgsmoskolan


Om skolan

Dalviksgatan 75
603 80 Norrköping
Sverige


Skolan online


Ansvarig för skolan

Karin Österberg
011-153234
karin.osterberg@edu.norrkoping.se


Beskrivning av skolan

Borgsmoskolan ligger mellan Klockartorpet och Skarphagen vid Norrköpings västra infart och i nära anslutning till skogen och Borgsmo idrottsplats. De flesta eleverna kommer från Klockartorpsområdet och skolorna Tamburinen och Klockartorpsskolan. Eleverna väljer en fördjupningsprofil inför varje år. Borgsmoskolan har cirka 220 elever i årskurserna sju till nio. Borgsmoskolan erbjuder dig att läsa följande profiler: Robotteknik, Mat och hälsa, Kärnämne, Bild, Idrott, Läs- och mattestuga, Entreprenörskap.

Det finns två internationella klasser för nyanlända elever och en klass för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat. En klass arbetar med Montessori pedagogik. Alla elever arbetar med en egen Macdator enligt ”en till en”.


Nuvarande situation

Möte 1 12/9 2014 – Hur man kan ändra attityder till energi i skolorna. Skapa medvetenhet, mäta energi, logotyp, EON, elever. Möte 2 10/10 2014 – begränsa energianvändningen, skolstatistisk, kallt/varmt i skolan, mäta energin vid olika tillfällen under dagen natten. Möte 3 1/12 2014 - Elever och ingenjörer diskuterar energi tillsammans. Möte 4 15/12 2014 – Arbete med studenterna. Varför ska vi spara energi? Varför förnyelsebar energi? Åby IP, Borgsmos energibehov för ett år. Mätningar startar 1/1 2015 Möte 5 2/2 2015 – sista räkningen av ljus/lampor i Borgsmo. Sätta upp lappar om att spara energi, informera personal och elever om 50/50 Projektet. Möte 6 3/2 2015 – Diskussion om vår belysning, gå runt skolan på kvällen för att se vilka lampor och vilken utrustning som kan vara på, hur många timmar om dagen/veckan är ljuset tänt i klassrummen? Har vi datorerna i stand-by? Be för personalen att ta bort det som drar extra energi. Möte 7 9/3 2015 – mätningar i februari, el/person istället för alla elever tillsammans, grundförbrukning. Möte 8 7/5 2015 – Nattvandring runt skolan, centralvärme i vår fastighet, 300000 kr/år i elförbrukning, Nattvandring med elever 6/5 2015 – flera apparater i Stand by, ljuset var på, radion var på osv.