Campanella - Projekt 50/50

Förskola

Campanella


Om skolan

via Curiel 1
40026 Imola
Italien
Tel.: +39 0542 22550


Skolan online


Ansvarig för skolan

Mara Ancarani
3483606828
maraancarani@gmail.com


Beskrivning av skolan

Den kommunala förskolan Campanella är en av åtta förskolor som drivs av Imola kommun som totalt tar emot 605 barn. Denna skola har tre åldersseparerade avdelningar med barn mellan 3 och 5 år och totalt 78 barn. Vi har 6 lärare, 2 extra personal för de barn som har särskilda behov och 4 barnskötare. En av förskolans avdelningar, den 4:e, har sina lokaler i en byggnad i närheten och energiräkningen för den är tillsammans med byggnaden de ligger i (en förskola för små barn) och därför kan den inte vara del av 50/50 projektet.

Vår skola är omgiven av en stor park och därför är uteliv tradition på vår skola och en del av den pedagogiska planeringen och vårt utbildningsutbud. På denna punkt är vi väldigt lika förskolan i Ale i Sverige tillsammans med vilken vi har startat utbyte av erfarenheter i projektet 50/50 som på båda skolorna startade i januari 2015.

Under nuvarande skolår är lärarna involverade i fortbildning inom utomhuspedagogik i ett samarbete med den pedagogiska institutionen vid Bologna Universitet.


Nuvarande situation

Efter mötet den 19 januari med kontaktpersonen från SERN har vi lärare från skolan Campanella tillsammans med vår pedagogista börjat planera aktiviteter för 50/50 projektet. 4 februari 2015: en tekniker har visat hur man använder mätinstrumenten för ljus och temperatur och efter det har barnen på ett lekfullt vis kartlagt våra lokaler efter vad mätningarna visat för att vi ska veta vart vi ska koncentrera oss för att spara energi. Barngruppen med 4 åringar som kommer fortsätta med projektet under de kommande två åren har valts till energigruppen och regelbundet mäter de temperaturen tillsammans med sina klasskamrater på avdelningen. De kommer också sprida de metoder som rör energibesparing. Barnen i energiteamet har fått en “medalj” (SERN-broschen) och kan lätt identifiera mätpunkterna tack vare dekalerna som är väl synliga i våra lokaler, 11 februari 5-6 mars 2015: barnen i energiteamtet har på sig broscherna för igenkänning och fortsätter att registrera temperaturerna och använder sig av ritningen över skolan och verktygen från verktygslådan. Vi har pratat om energibesparing och fördjupat med hjälp av teknikern förra veckan. Barnen var aktiva och deltagande både när det gäller att använda materialet och på temat tillsammans med lärare och klasskamraterna från de olika avdelningarna. 3 mars 2015: återvinnings- och återbruksverkstad utomhus med naturmaterial. 25 mars 2015: alla barn i år två från de tre avdelningarna har involverats i undersökningen tillsammans med en pappa som är ingenjör som har sagt sig villig att delta i projektet. Efter att ha undersökt materialet som skolan fått och hur man mäter de olika sakerna kommer vi genomföra en mätning tillsammans med ingengörspappan och koncentrera oss framförallt på energiförbrukningen som barnen själva kan påverka. Pappan har varit snäll och gett oss ytterligare ett mätverktyg som visar elförbrukningen och dess variationen som kommer från startandet/frånslagningen av lyset, stand-by lägen osv. som vi kommer använda tillsammans med de andra vi fått i kommande mätningar med lärarna. 13 april 2015: vi fortsätter med temperaturmätningarna med samma metod som tidigare. För barnen förklarar vi att centralvärmen har stängts av (i Italien brukar man helt stänga av elementen i mitten av april).

Mängd sparad energi

51096 kW