G. Galilei - Projekt 50/50

Högstadieskola

G. Galilei


Om skolan

Via del Cristo, 12
42 025 Cavriago (RE)
Italien
Tel.: +39 0522 373441 - Fax: +39 0522 373410


Skolan online


Ansvarig för skolan

Maria Bellocci
mariabellocci@virgilio.it


Beskrivning av skolan

Vi är eleverna från klass 2A och 2B på skolan Don Dossetti. Den ligger i Cavriago i provinsen Reggio Emilia. Vår skola har 12 klasser och totalt 300 elever. Cavriago är en liten stad i Emilien. Innan vi började delta i 50/50 hade vi projektet ”Energi hemma hos mig” som innebar att spara energi i hushållen. 1/3 av energiförbrukningen sker i civilsamhället varje år.


Nuvarande situation

-Steg 1: Energiteamet som skapats består av några elever från klass 2a och 2b, lärare och tekniker specialiserade på energi. Steg 2: Lektioner om energibesparing följdes av energituren, sedan kommer handlingsplanen skapas. Steg 3: Kartläggning av energiförbrukningen på skolan med hjälp av verktygslådan, Steg 4: Framtagning av handlingsplanen för att minska förbrukningen. Steg 5: Presentation av åtgärderna och förväntade resultat för hela skolan. Steg 6: Beräkning av förbrukningen. Steg 7: Spridning av de uppnådda resultaten i samband med ett av eventen i slutet av skolåret. FÖRSTA MÖTET TORSDAG 13:e januari 9.00 Energiteamet delades upp i två grupper. Dessa grupper hade i uppgift att undersöka förbrukningen. De använde en speciell termometer för att mäta temperaturen inomhus och utomhus med luxmätaren som mäter naturligt ljus. Innan allt detta frågade vi personalen om den dagliga konsumtionen. ANDRA MÖTET TORSDAG 12:e februari 11.00 Energiteamet avslutade mätningarna den andra klassrummen i skolan och sedan pratade de om reduceringen av energislöseriet med elektriska apparater. Att minska 10 minuters standby, skärmsläckare för att spara energi, stänga av utrustning som inte används.