Strömslundsskolan - Projekt 50/50

Låg/mellanstadieskola

Strömslundsskolan


Om skolan

Kapellgatan 9
461 57 Trollhättan
Sverige
Tel.: +46 520 49 72 63


Beskrivning av skolan

Trollhättan, med nära 57 000 invånare, ligger vid den svenska västkusten, 60 kilometer norr om Göteborg.

Trollhättan har en lång tradition av att arbeta med energifrågor och har väldigt ambitiösa målsättningar.

Under den nuvarande energiplanen så jobbar Trollhättans stad tillsammans med våra företag mot målet att minska användandet av fossila bränslen till noll år 2020, samtidigt som vi jobbar på att minska vår energianvändning överlag och öka andelen av förnyelsebar energi.

Strömslundsskolan har elever från förskolan till grundskolan och ligger i västra delarna av Trollhättan.

Skolan har för närvarande 590 elever i tre årskurser i förskolan och nio i grundskolan. Fritidsverksamheten är indelad i fyra avdelningar.


Nuvarande situation

Kick off-evenemang! Det var ett kick off-evenemang där vår energisamordnare gav information och utbildade skolans energiteam. Det innehöll information och diskussion men innebar även att varje deltagare var tvungen att fundera kring sin egen energianvändning. Vad är energi? Varifrån kommer energi? Hur kan vi spara energi? Hur kan vi använda elektricitet till rätt saker. Om elektricitet försvinner, vad händer då? Arbete med att byta värmesystem till fjärrvärme! Runt 15:e juni så började fastighetsägaren att byta skolans energikälla (uppvärmning) till fjärrvärme. Den första delen av projektet beräknas vara färdig i slutet av sommaren 2015. Genom att genomföra detta så är vi säkra på att vi kommer att ha en hållbar uppvärmningskälla för skolan. Fjärrvärmesystemet i Trollhättan består främst av biobränslen framställda av restprodukter från skogsindustrin och därför är dess miljöpåverkan låg. Innan arbetet inleddes så besökte energiteamet utrymmet där det nya värmesystemet kommer att installeras. I samband med detta besök så tittade vi även på hur ventilationen fungerar på skolan.

Nattvandring! I november genomförde energiteamet på Strömslundsskolan en nattvandring i en av skolans tre byggnader, syftet var att hitta saker som stod på och drog el i onödan. De hittade tända toaletter och skolsalar, datorer och projektorer i standbyläge.

Om lika mycket var på varje natt under ett helt år skulle det totalt bli cirka 10 000 kWh – lika mycket energi som en modern villa behöver på ett år – och det bara i en av skolans byggnader.

Avslut 2015 Trots att skolan har haft lite speciella förutsättningar i år med bland annat ett nytt värmesystem har energiteamet gjort en bra besparing. Ungefär 7000 kWh el har skolan sparat genom att slå av elektriska prylar som står och går i onödan. Det är lika mycket el som behövs för att köra en elbil runt jorden. Eller Ladda 1000 flitigt använda mobiltelefoner ett helt år. Som tillverkas av vattenkraften i Trollhättan på 90 sekunder... Eller 50 kvadratmeter solceller på ett år. Nu startar vi jobbet mot ett ännu bättre 2016!

Mängd sparad energi

6364 kW